คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหารได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
17.01.2565
4

สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครคำขอสินเชื่อ โครงการสินเชื่อเพื่อฟื้นฟู SME วงเงิน 500 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 (เว้นแต่วงเงินสินเชื่อจะหมดก่อน) หากท่านใดสนใจหรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร หมายเลขโทรศัพท์ 042-613693 หรือ 098-4205355 (คุณมินธิรา)

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
17.01.2565
2

สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครคำขอสินเชื่อ โครงการสินเชื่อเพิ่มศักยภาพ SME วงเงิน 1,000 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 (เว้นแต่วงเงินสินเชื่อจะหมดก่อน) หากท่านใดสนใจหรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร หมายเลขโทรศัพท์ 042-613693 หรือ 098-4205355 (คุณมินธิรา)

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02